JUCHNOWIEC
Szlak Maryjny
SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ
KRÓLOWEJ RODZINPrzyjazd - godz. 18.00
Msza św. na zakończenie pielgrzymki - godz. 19.00
Wyjazd - godz. 20.00
Wieża kościoła w Juchnowcu

Mapa
JAK TRAFIĆ?

Z Krypna wracamy do Białegostoku tą samą drogą, którą podróżowaliśmy jadąc do Sanktuarium.

Trzeba teraz będzie przemierzyć właściwie cały Białystok. Należy bowiem dotrzeć do dzielnicy "Nowe Miasto". Stamtąd ulica Kawaleryjska poprowadzi już prosto do drogi na Juchnowiec.

Kierując się do Sanktuarium miniemy wsie: Hryniewicze i Lewickie
.


telefon TELEFON 085 719-61-13
mieszkanie MIESZKANIE W przyszłości będzie dostępny Dom Pielgrzyma
posiłki POSIŁKI Będzie możliwość w przyszłości (kontakt z Ks. Proboszczem)
świątynia MSZE ŚW. Niedziela - 8.00, 9.30, 11.30;
Dzień pow. - 7.00, 17.00 (zimą), 19.00 (latem)

TROCHĘ HISTORII

W roku 1547 Stanisław Zachariaszewicz Włoszek Podskarbi Litewski ufundował dobra i uzyskał pozwolenie na erygowanie parafii. Na początku wybudowano drewniany kościółek, pod którym grzebano właścicieli ziemskich. W roku 1788 został postawiony nowy kościół na miejscu starego, natomiast w roku 1819 rozpoczęto budowę wieży kościelnej. Wiemy, że Obraz Matki Bożej przebywał już w pierwszej świątyni. Był on namalowany farbą olejną na desce typu Hodigitrii. Już w dokumentach powizytacyjnych z roku 1633 istnieją zapisy o licznych cudach dziejących się przed Obrazem. Innym dowodem tych wydarzeń były wota przynoszone przez doznających łask.

Zewnętrzne przejawy kultu osłabły pod koniec XIX wieku, lecz wieść o cudach, szczególnie tych z okresu ostatniej wojny była ciągle i jest nadal przekazywana z pokolenia na pokolenie.

W ostatnich latach za przyczyną starań podjętych przez kolejnych Proboszczów parafii "Świętej Trójcy" nastąpił wyraźny wzrost kultu i rozwoju Sanktuarium. W 1989 roku J.E. Abp Edward Kisiel poświęcił kopię Obrazu MB Juchnowieckiej, która odwiedziła wszystkie rodziny w parafii. Od tamtej pory odmawiana jest specjalna Nowenna do Matki Bożej Juchnowieckiej. Drugą kopię Obrazu wręczono w darze Ojcu św. w czasie Jego pobytu w Białymstoku w 1991 roku. Obecnie kopia ta znajduje się w domu polskim w Rzymie. W roku 1996 J.E. Abp Stanisław Szymecki nadał specjalny tytuł Matce Jchnowieckiej: Matka Boża - Królowa Rodzin.

Sanktuarium M.B. Królowej Rodzin

KILKA KARTEK Z KALENDARZA

1547 - erygowanie parafii
1788 - rozebranie starego kościoła i rozpoczęcie budowy nowego
1819 - rozpoczęcie budowy wieży kościelnej
1989 - poświęcenie kopii Obrazu przez Abp Edwarda Kisiela
1991 - wręczenie kopii Obrazu MB Juchnowieckie Ocju św. podczas Jego pobytu w Białymstoku
1996 - nadanie przez Abp Stanisława Szymeckiego Matce Bożej tytułu Królowej Rodzin
26.06 - 02.07.1997 - uroczystości jubileuszowe 450 -lecia istnienia parafii

strona główna | szlakiem Maryjnym | stacja I - Białystok | stacja II - Różanystok |
stacja III - Św. Woda | stacja IV - Krypno |


strzałka.gif TU KLIKNIJ JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT SANKTUARIUM


strzałka.gifTutaj kliknij, aby wysłać list do autora strony