RÓŻANYSTOK
Szlak Maryjny

SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ RÓŻANOSTOCKIEJ


Przyjazd - godz. 10.00 - 10.30
Odjazd - godz. 13.30

W międzyczasie do zaplanowania Msza św., zwiedzanie i obiad
Kościół w Różanymstoku

Mapa
JAK TRAFIĆ ?

Z Białegostoku zaproponowałem wyjazd w kierunku Supraśla. Malownicze, pagórkowate tereny, jakby przeniesione z południa Polski, wprowadzają w radosny nastrój, tak potrzeby na pątniczym szlaku.
W Supraślu warto jest zatrzymać się przy klasztorze będącym obecnie w posiadaniu Kościoła Prawosławnego.
Dalej pojedziemy drogą w kierunku Krynek (od Białegostoku w lewo).

Po przebyciu ok. 10 km znajdziemy się w miejscowości Sokołda i tu należy uważać, gdyż zaraz za wsią przy pięknym arboretum (warto zajrzeć!) będzie skręt w lewo. Ta droga, wiodąca przez Str. Kamionkę, doprowadzi nas do Sokółki.
Tym sposobem znajdziemy się w połowie pierwszego etapu pielgrzymki. Stąd do Różanegostoku już niemal cały czas prosto przed siebie (można ustawić autopilota). Z Sokółki wyjeżdżamy w kierunku Dąbrowy Białostockiej. Kilka kilometrów przed Dąbrową, w miejscowości Nierośno, skręcamy w prawo i już jesteśmy w "domu", tzn. po ok. 3 km.

Mapa
telefon TELEFON 085 712-80-08
mieszkanie MIESZKANIE Dom Pielgrzyma na 50 osób (nie ogrzewany, z kominkiem)
posiłki POSIŁKI Istnieje możliwość zamówienia wyżywienia (kontakt z Ks. Proboszczem)
świątynia MSZE ŚW. Niedziela - 7.30, 9.00, 10.30, 11.30, 16.00;
Dzień pow. - 6.30, 7.10,19.00 (maj i paźdz.)

TROCHĘ HISTORII

Budowa kościoła pod wezwaniem Ofiarowania Matki Bożej rozpoczął w roku 1759 przeor dominikanów o. Remigiusz Zahorowski. Świątynia była wzorowana na projekcie kościoła jezuickiego w Grodnie. Pomimo, że w roku 1785 odbyła się konsekracja kościoła, nie został on jeszcze wykończony. Nie ukończono wież i kopuły na transepcie. Kopuła miała wystawać ponad dach. Niestety, na początku tego wieku została zabetonowana, natomiast wieżę wschodnią podwyższono o jedną kondygnację w latach 1936-1938.
Kościół zbudowany został w stylu barokowym,

Ołtarz Matki Bożej Różanostockiej
Kościół w Różanymstoku - wnętrze

chociaż wystrój jego posiada ornamenty rokokowe. Jest zbudowany na planie krzyża łacińskiego, ma długość 59 m, szerokość 31 m i wysokość do sklepienia 22 m. Wyższa wieża mierzy ok. 50 m. Pod prezbiterium i transeptem znajduje się krypta grobowa. W obrębie obecnego kościoła, w jego nawie poprzecznej,

znajdował się pierwszy kościół drewniany (z XVII w.), którego prezbiterium znajdowało się pomiędzy ołtarzem Matki Bożej Różanostockiej a ołtarzem św. Jana Bosco. Kościół był w rękach dominikanów do roku 1846. Później przejęli go księża diecezjalni, jednak tylko do roku 1866, wówczas bowiem przeszedł we władanie prawosławnych (do 1915r). W roku 1918 został odzyskany przez katolików i przekazany Księżom Salezjanom.

Kościół w Różanymstoku

W ołtarzu głównym znajduje się obraz Ofiarowania Matki Bożej, którym wcześniej w tym miejscu zasłaniany był Obraz M.B. Różanostockiej. Obecnie cudowny Obraz jest umieszczony przy pierwszym filarze po lewej stronie nawy głównej. Na zasłonie Cudownego Obrazu znajduje się jego kopia z XVIII wieku.


KILKA KARTEK Z KALENDARZA


XV-XVI - ponowny rozwój osadnictwa na terenach wokół obecnego Różanostoku
XV-XVII - ród Tyszkiewiczów otrzymuje w posiadanie majątek zwany Krzywym Stokiem
1652 - malarz w Grodnie (Jan Szretter) maluje na prośbę Tyszkiewiczów obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem na ręku.
21.11.1658 - Uroczystość Ofiarowania Pańskiego - początek cudów w dworze Tyszkiwiczów
1661 - Obraz przeniesiono do specjalnie wybudowanego drewnianego kościółka
1663 - OO. Dominikanie przybywają z Sejn, aby opiekować się Cudownym Obrazem. Kult Matki Bożej oraz łaski udzielane przez Nią powodują zmianę nazwy miejscowości na Różanystok
1785 - konsekracja nowej świątyni
1811 - arcybp metropolita mohylewski Stanisław Bohusz Siestrzencewicz tworzy w Różanymstoku parafię i powierza ją OO.Dominikanom
1846 - kasata klasztoru OO.Dominikanów na rozkaz cara Mikołaja I
15.09.1901 - zamknięcie klasztoru na rozkaz cara Aleksandra II. Dobra kościelne przekazano duchowieństwu prawosławnemu. Kościół zamieniono w cerkiew.
8.09.1901 - Car sprowadza do Różanegostoku mniszki prawosławne, które budują cerkiew zimową.
14.08.1915 - w związku ze zbliżającym się frontem mniszki prawosławne uciekają w głąb Rosji zabierając ze sobą Cudowny Obraz
13.11.1918 - przekazanie kościoła przez komisję niemiecką duchowieństwu katolickiemu.
10.11.1919 - do Różanegostoku przybywają Salezjanie i rozpoczynają działalność oświatowo-wychowawczą otwierając różnego typu szkoły
8.09.1929 - wprowadzenie do kościoła nowego obrazu Matki Boskiej namalowanego w Warszawie w firmie Włodzimerza Tura, a poświęconego w Rzymie przez Papieża Piusa XI. Obraz ten czczony jest do dziś.
1945 - po wojnie rozpoczyna działalność Gimnazjum
1949 - powstaje Niższe Seminarium Duchowne
30.06.1954 - zamknięcie szkoły i klasztoru Salezjanów i Sióstr Salezjanek przez władze państwowe. Odtąd działa tu Zespół Szkół Rolniczych. Salezjanom pozostała tylko praca duszpasterska i opieka nad Sanktuarium.
20.09.1978 - Papież Jan Paweł II wydaje dokument pozwalający na koronację Obrazu Matki Bożej Różanostockiej.
28.06.1981 - Uroczystości koronacyjnestrona główna | szlakiem Maryjnym | stacja I - Białystok |
stacja III - Św. Woda | stacja IV - Krypno | stacja V - Juchnowiec

strzałka TU KLIKNIJ JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT SANKTUARIUM


strzałka.gifTutaj kliknij, aby wysłać list do autora strony