ŚWIĘTA WODA
Szlak Maryjny
SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ
BOLESNEJPrzyjazd - godz. 14.30
Odjazd - godz. 15.30

Święta Woda
JAK TRAFIĆ?


Z Różanegostoku wyjeżdżamy tą samą drogą, którą przyjechaliśmy. Wracamy więc do Sokółki.

W Sokółce trasą nr 18 kierujemy się na Białystok. Ok. 3 km przed Wasilkowem zobaczymy wysoki krzyż po lewej stronie. Jest to góra krzyży w Świętej Wodzie i kolejny cel naszej pielgrzymki

telefon TELEFON 085 718-50-00
mieszkanie MIESZKANIE Brak warunków
posiłki POSIŁKI Brak informacji
świątynia MSZE ŚW. Niedziela - 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Dzień powsz. 15.00, 18.00
POWSTANIE
ŚWIĘTEJ WODY

Z powstaniem Świętej Wody związane są dwie legendy. Pierwsza sięga wieku XV, a według niektórych nawet XIII. Druga zaś wyjaśnia okoliczności poświęcenia kaplicy w roku 1719. Pierwsza legenda przywołuje czasy, gdy okolice obecnego Wasilkowa należały do niejakiego Bazylego. Młodszy z jego dwóch synów, Ivan, wskutek przewlekłej choroby, stracił wzrok, a wypędzony przez starszego brata z domu rodzicielskiego, musiał iść "za proszonym". Przez jakiś czas tułał się w posiadłościach swego ojca, opadłszy jednak zupełnie z sił, skierował swoje

Cmentarz
Cmentarz

błagania o pomoc do Boga. We śnie ukazała mu się Matka Boża i rzekła: "W miejscu, gdzie leżysz, rozsuń ręką liście, rozgrzeb piasek, a znajdziesz wodę. Przemyj nią oczy, a będziesz zdrów". Niewidomy uczynił, jak mu kazano. Spod liści wytrysnęła obficie woda. Przemył nią oczy

i natychmiast przejrzał. Z wdzięczności za okazaną łaskę zbudował w tym miejscu niewielką studzienkę, wzniósł nad nią szałas i umieścił w niej ikonę Matki Bożej. Dało to początek pierwszej kapliczce. Miejsce nazwano "Święta Woda lub "Nad Świętą Wodą".
Druga legenda dotyczy pierwszych lat XVIII wieku. Mówi ona o tym, że unita Bazyli Papiernik z Supraśla na starość stracił wzrok. Jego syn, wywiózł ojca do lasu i tam go zostawił. Stary, niewidomy ojciec zaczął płakać i lamentować. Siedział właśnie pod dębem, na którym wisiał obraz Matki Bożej Bolesnej z sercem przebitym mieczem i ze łzami w oczach. Łzy te zaczęły spływać na jego ręce. Wtedy usłyszał też słowa: "Ja, Matka Ludzi, Matka Niebieska, uprosiłam Syna..., tu w pobliżu jest źródło, idź, umyj się, a będziesz widział". Tak uczynił i zaraz też przejrzał. Po powrocie do domu opowiedział synowi o swoim cudownym uzdrowieniu. Byli bogaci, więc postanowili w podzięce pobudować kaplicę nad źródłem. Poświęcił ją w 10 piątek po Wielkanocy w 1719 roku abp unicki Kiszka. Bazyli Papiernik stanął wtedy przed ludźmi i raz jeszcze zaświadczył o prawdziwości cudu. W ten sposób powstała pierwsza kaplica. Wcześniej wokół źródła mogła znajdować się cembrowina ułożona z kamieni wraz z ikoną Matki Bożej, osłoniętą drewnianym zadaszeniem. Tak rozpoczął się kult Matki Bożej Bolesnej. Prawdopodobnie w okolicy na uroczysku przebywał na stałe jakiś mnich lub pustelnik, roztaczający opiekę nad kaplicą.

Cmentarz

Cmentarz

W DRODZE POWROTNEJ ZE ŚWIĘTEJ WODY BĘDZIEMY MIJAĆ PO LEWEJ STRONIE PIĘKNY, STARY CMENTARZ. NIE NALEŻY ON WPRAWDZIE DO PARAFII P.W. MATKI BOŻEJ BOLESNEJ, LECZ PRZEJEŻDZAJĄC TAK BLISKO BYŁOBY SZKODA TAM NIE ZAJŚĆ.

OSTATNIE TRZY ZDJĘCIA NA STRONIE POCHODZĄ Z TEGO WŁAŚNIE CMENTARZA.


Cmentarz

KILKA KARTEK Z KALENDARZA


1763 - ustawienie studni z kamienia polnego nad którą umieszczono obraz Matki Bożej
25.07.1785 - podczas burzy kaplica zostaje doszczętnie zniszczona, jedynie ocalała ściana, na której wisiał Obraz Matki Bożej i biło źródło
1875 - Święta Woda zostaje odebrana unitom i przejęta przez prawosławnych
1876 - obok starej, drewnianej kaplicy konsekrowano nową, murowaną z dzwonnicą
30.11.1921 -oficjalne przekazanie cerkwi, traktowanej jako majątek pounicki katolikom
ok. 1915 - wywiezienie przez duchownego prawosławnego Siergieja Leiniewicza cudownego Obrazu do Rosji - miejsce cennej Ikony zajmuje jej kopia
1941 - kaplica zostaje zniszczona
po II wojnie światowej - zniknięcie kopii obrazu,
budowa groty w miejscu dotychczasowej, murowanej kapliczki i rozpoczęcie budowy Kalwarii świętowodzkiej,
budowa dużej kaplicy w miejsce dotychczasowej drewnianej
namalowanie nowego obrazu Matki Bożej przez panią Rabczyńską, matkę pierwszego po wojnie proboszcza Wacława Rabczyńskiego
1997 - powstanie Góra Krzyży
1998 - utworzenie parafii p.w. Matki Bożej Bolesnej
2000 - Święta Woda staje się Sanktuarium Jubileuszowym Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej

strona główna | szlakiem Maryjnym | stacja I - Białystok | stacja II - Różanystok |
stacja IV - Krypno | stacja V - Juchnowiec |

strzałka.gif TU KLIKNIJ JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT SANKTUARIUM


strzałka.gifTutaj kliknij, aby wysłać list do autora strony