BIAŁYSTOK
Szlak Maryjny
SANKTUARIUM
ŚW. WOJCIECHAPrzybycie - godz. 13.15
Wyjazd - godz. 13.45
S. Św. Wojciecha
Mapa


JAK TRAFIĆ?

Z ulicy Stołecznej na Warszawską trafić nie jest trudno.

Wystarczy dotrzeć do ul. Lipowej i iść lub jechać w kierunku Fary (Sanktuarium NMP Matki Kościoła) a następnie dalej w dół do ronda.
Na rondzie prosto (pod górkę) do pierwszego skrzyżowania właśnie z ulicą Warszawską, następnie w prawo i po przebyciu ok. 200 m znajdziemy się przy Sanktuarium Św. Wojciecha.


telefon TELEFON Ks. Proboszcz - 085 732-84-30
mieszkanie MIESZKANIE Brak możliwości
posiłki POSIŁKI Istnieje możliwość przygotowania herbaty po ustaleniu z Ks. Proboszczem
świątynia MSZE ŚW. Niedziela - 6.30, 8.00, 9.30,11.00, 12.30, 13.45, 18.00, 19.15;
Dzień pow. - 6.30, 7.00, 7.30, 18.00

Ołtarz
TROCHĘ HISTORII

Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha w Białymstoku znajduje się przy ul. Warszawskiej. Jego historia nie była od początku związana z Kościołem Katolickim. Został on bowiem wzniesiony przez wspólnotę Ewangelicko-augsburską w latach 1909-1912. Został zaproje -

ktowany przez architekta z Łodzi, Jna Wendego w stylu neoromańskim. Jest trójnawowy, zbudowany na planie krzyża greckiego, z krótszym poprzecznym ramieniem i prezbiterium zamkniętym półkoliście. Nad nawami bocznymi oraz w tyle kościoła znajdują się wsparte na kolumnach empary.

Parafia protestancka przestała istnieć wraz z zajęciem Białegostoku przez wojska rosyjskie w 1939 r. Natomiast w roku 1944 decyzją pełnomocnika PKWN kościół został przekazany w zarządzanie Kościołowi katolickiemu. Dnia 29.10.1944 r. kościół został poświęcony pod wezwaniem św. Wojciecha Biskupa i Męczennika. Od roku 1961 do 1979 kościół był kościołem seminaryjnym. W roku 1979 Ks. Arcybiskup Henryk Gulbinowicz podją decyzję o prawnym uregulowaniu stanu posiadania światyni. Dnia 3 marca tegoż roku zawarto umowę kupna-sprzedaży kościoła wraz z posesją i zabudowaniami pomiędzy Kurią Arcybiskupią a Konsystorzem Ewangelicko-augsburskim w Warszawie i już dnia 9.09.1979

Empary

została dokonana erekcja parafii św. Wojciecha. Pierwszym jej proboszczem zosał ks. prałat Zygmunt Lewicki. Dnia 25 stycznia 1997 r.wyruszyła z parafii pielgrzymka do Gniezna by oddać hołd św. Wojciechowi i przywieźć jego relikwie. Przywiezione relikwie św. Wojciecha zostały złożone w białostockiej katedrze. Sanktuarium św. Wojciecha zostało erygowane przez Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego dnia 5 kwietnia 1997 r. Obecnie kustoszem Sanktuarium jest Ks. Proboszcz Stanisław Szczepura.


KILKA KARTEK Z KALENDARZA


1909-1912 - budowa światyni przez wspólnotę Ewangelicko-augsburską
19.08.1939 - przekazanie kościoła przez pełnomocnika PKWN katolikom
29.10.1944 - poświęcenie kościoła pod wezwaniem św. Wojciecha
1961-79 - kościół pełni funkcję świątyni seminaryjnej
3.03.1973 - podpisanie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kurią Arcybiskupią a Konsystorzem Ewangelicko-augsburskim w Warszawie
9.09.1979 - erekcja parafii św. Wojciecha
25.01.1997 - przewiezienie relikwi św. Wojciecha z Gniezna do Białegostoku
5.04.1997 - erygowanie Sanktuarium św. Wojciecha i przeniesienie relikwi z katedry do Sanktuarium

strona główna | Szlakiem Świętych | stacja I - S. Miłosierdzia Bożego | stacja II - S. NMP Matki Miłosierdzia |
stacja III - S. Św. Bolesławy Lament | stacja V - S. Św. Antoniego z Padwy |

strzałka.gif TU KLIKNIJ JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT SANKTUARIUM


strzałka.gifTutaj kliknij, aby wysłać list do autora strony