BIAŁYSTOK
Szlak Świętych - S. Miłosierdzia Bożego

SANKTUARIUM
MIŁOSIERDZIA BOŻEGORozpoczęcie pielgrzymki w Sanktuarium -
godz. 8.00
Wyjazd - godz. 8.45
San. Miłosierdzia Bożego

JAK TRAFIĆ?

Jedną z głównych ulic Białegostoku jest ul. Sienkiewicza. Od niej odchodzi ulica Jurowiecka. Jadąc nią wkrótce zobaczymy za wiaduktem wysoką wieżę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Każdy kto trafi na ul. Jurowiecką z pewnością nie zabłądzi. Za wiaduktem należy jechać prosto przez ok. 300 metrów a następnie skręcić w lewo w ul. Radzymińską. W ten sposób dojedziemy pod sam kościół.

telefon TELEFON 085 651-90-10
kom. 0600 93-62-22
mieszkanie MIESZKANIE Warunki do przyjęcia 50 osób
posiłki POSIŁKI Istnieje możliwość spożycia posiłku (kontakt z Ks. Proboszczem)
świątynia MSZE ŚW. Niedziela - 7.00, 9.00, 11.00, 12.30, 15.00, 18.00;
Dzień pow. - 6.30, 7.00, 18.00
Apel Jasnogórski - 21.00
Nab. do Miłosierdzia Bożego - wtorek i czwartek po Mszy św. wieczorenej, w pozostałe dni tygodnia o godz. 17.50

KOŚCIÓŁ P.W. MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO

We wrześniu 1980 r. została wydzielona z terenu parafii Wniebowzięcia NMP samodzielna placówka duszpasterska pw. św. Rodziny. Budowę kościoła na Osiedlu Białostoczek ujęto w planie rozbudowy miasta już w grudniu 1981 r. W 1982 r. powstała parafia pw. św. Rodziny wydzielona z parafii Wniebowzięcia NMP i św. Rocha. Pierwszym proboszczem został ks. Zbigniew Krupski. Konkurs na projekt kościoła wygrali mgr inż. Andrzej Nowakowski z Białegostoku i mgr inż. Janusz Pawłowski z Olecka. 27 kwietnia 1984 r. poświęcono teren pod budowę kościoła, a 17 maja 1984 r. parafia otrzymała pozwolenie na budowę kościoła i budynku katechetycznego.

W początkowej fazie życia parafii nauka religii odbywała się w zaadaptowanej stodole usytuowanej na terenie przykościelnym. Natomiast szopę przeznaczoną wcześniej na składowanie materiałów budowlanych przystosowano na tymczasową kaplicę. Msze św. były w niej odprawiane w niedziele i święta. We wrześniu 1986 r. został oddany do użytku budynek katechetyczny, zaś 22 grudnia 1986 r. Bp Edward Kisiel poświęcił nowy kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego przy ul. Radzymińskiej 1. 24 czerwca 1990 r. z parafii św. Rodziny powstała parafia pw. Miłosierdzia Bożego obejmujmująca teren Osiedla Białostoczek.

30 listopada 1988 r. zostały przeniesione z cmentarza Farnego doczesne szczątki Sługi Bożego ks. Michała Sopoćko i umieszczone w specjalnej krypcie w dolnym kościele Sanktuarium. 21 listopada 1993 r. J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Szymecki - Metropolita Białostocki, poświęcił obraz i umieścił w dolnym kościele relikwie Błogosławionej Siostry Faustyny .

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Kościół jest jedynym w swoim rodzaju na świecie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w którym znajdują się relikwie Błogosławionej siostry Faustyny i doczesne szczątki Sługi Bożego ks. Michała Sopoćko.

Cechą charakterystyczną parafii jest kult Miłosierdzia Bożego. Msze św. z Koronką do Miłosierdzia Bożego odbywają się w każdy wtorek o godz. 18. z udziałem młodzieży, a w czwartek o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 15.00 dla wszystkich Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Główny odpust wspólnota parafialna przeżywa w drugą niedzielę wielkanocną ogłoszoną przez władze kościelne jako Święto Miłosierdzia Bożego. Doniosłym wydarzeniem w parafii było przeniesienie w 1996 r. Ołtarza Papieskiego z lotniska Areoklubu Białystok na Osiedle Biało-

Ołtarz Papieski

stoczek. Został on usytuowany przy kościele Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości przy ołtarzu z udziałem władz miejskich, duchowieństwa i licznie zebranych wiernych odbyły się 5 czerwca 1996 r. w 5 rocznicę przyjazdu Ojca Świętego do Białegostoku. Od tego dnia codziennie przy Ołtarzu Papieskim o godz. 21.00 odbywa się

Apel. Podczas tego 15-20 min. nabożeństwa jest śpiewany Apel Jasnogórski, rozważana jest tajemnica różańcowa oraz śpiewane są pieśni Maryjne. Główną intencją tego nabożeństwa są sprawy kościoła powszechnego, intencje w których modli się Ojciec Święty oraz modlitwa o zdrowie Papieża Jana Pawła II.


KILKA KARTEK Z KALENDARZA


1982 - powstanie parafii p.w. św. Rodziny
1984 - uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła i budynku katechetycznego
22.12.1986 - poświęcenie kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego>
24.06.1990 - powstanie parafii p.w. Miłosierdzia Bożgo
30.11.1988 - przeniesienie doczesnych szczątkiów ks. Michała Sopoćko z cmentarzado krypty w dolnym kościele
21.11.1993 - umieszczenie relikwi Bł. S. Faustyny w kościele dolnym
1996 - przeniesienie ołtarza papieskiego z lotniska pod kościół Miłosierdzia Bożego

strona główna | Szlakiem Świętych | stacja II - S. NMP Matki Miłosierdzia |
stacja III - S. Św. Bolesławy Lament | stacja IV - S. Św. Wojciecha | stacja V - S. Św. Antoniego z Padwy |

strzałka.gif TU KLIKNIJ JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ NA TEMAT SANKTUARIUM


strzałka.gifTutaj kliknij, aby wysłać list do autora strony